VASAKRONAN HK

Vasakronan har flyttat sitt huvudkontor från Sveavägen till Mäster Samuelsgatan.
Hedemora Inredningar fick uppdraget att leverera kontorsarbetsplatser, Q1 från Sottoform.
Hedemora Inredningar levererade även de personliga förvaringarna mm.
Uppdraget utfördes i samarbete med Ciceron Projekt och Vasakronan.