Biblioteksinredning, Stockholm

Uppdrag av Akademiska Hus.

Hedemora Inredningar har fått i uppdrag att leverera specialinredning som sökstationer, mötesbord och informationsdiskar. Akademiska Hus investerar nu i ett ombyggnadsprojekt av universitetsbiblioteket på Frescati. Satsningen innebär en modernisering av den populära byggnaden och ska förbättra såväl studieplatser som inomhusklimatet för att ytterligare stärka biblioteket som central träffpunkt för studenter och forskare. Antalet besökare till universitetsbiblioteket vid Stockholms universitet har ökat stadigt sedan invigningen 1983.

Idag är det ett av Sveriges största forskningsbibliotek med 1,5 miljoner besökare per år. Den stora ökningen av besökare och ett förändrat arbetssätt för bibliotekspersonalen ligger till grund för den ombyggnation som Akademiska Hus och Stockholms universitet nu genomfört. Genom ombyggnationen vill Stockholms universitet skapa ett mer öppet och inbjudande universitetsbibliotek samt stärka sin attraktionskraft genom att förnya den välbesökta kulturinstitutionen.