Kontorsinredning, Stockholm

Uppdrag av Atrium Ljungberg, NOD, Kista.

Vi har fått i uppdrag att tillverka och montera den nya serveringsdisken och receptionsdisken på plan 1.
Atrium Ljungberg är i slutfasen av byggnationen Kvarteret Nod – en ny mötesplats för bland annat lärande, forskning och näringsliv i Kista strax norr om Stockholm. Platsen för Nod är strategiskt placerad mellan det äldre och det nya framväxande Kista.